Hier komen nieuws berichten te staan

Nieuw onderzoek: Peer tutoring in wiskunde heeft voordelen, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs

Bijles door leeftijdsgenoten in de wiskunde heeft academische voordelen opgeleverd op veel onderwijsniveaus, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Uit recente literatuuroverzichten en meta-analyses blijkt echter dat leerlingen meer winst boeken in het basis- of basisonderwijs (leeftijd 7–12 jaar) dan in het secundair onderwijs of de middelbare school en de middelbare school (leeftijd 13–18 jaar). Deze studie onderzocht…

Interessant rapport gepubliceerd door The Center for Community Health and Development, University of Kansas:

A peer education program can be an effective way to reach a large number of people, especially in situations where the population is suspicious of outsiders or there is very little money available for services. Successful programs are based on the assumption that the peer educator-learner relationship is a partnership, and that peer educators may…