Hier komen nieuws berichten te staan

Interessant rapport gepubliceerd door The Center for Community Health and Development, University of Kansas:

A peer education program can be an effective way to reach a large number of people, especially in situations where the population is suspicious of outsiders or there is very little money available for services. Successful programs are based on the assumption that the peer educator-learner relationship is a partnership, and that peer educators may…

Peer tutor en peer buddy

Leerlingen zijn peers, wat betekent dat ze aan elkaar gelijk zijn: dezelfde leeftijdsfase, dezelfde leeromgeving en dezelfde wijze van communicatie. Bij tutorleren en het buddysysteem leren leerlingen van elkaar. Je bent allemaal leerling op dezelfde school, alleen heeft de tutor/buddy meer ervaring. Peer learning is een vorm van samenwerken en elkaar ondersteunen, die wereldwijd voorkomt…

peer to peer

De kracht van peer-to-peer communicatie

De kracht van peer-to-peer communicatie   De kracht van peer-to-peer communicatie is zichtbaar tijdens tutorleren. Wat docenten soms niet over kunnen brengen, lukt kinderen vaak wel.  Hun uitleg (over bijvoorbeeld lastige wiskunde-opgaven), kan voor leeftijdsgenoten een eyeopener zijn. Een krachtige leerstrategie waarvan we gebruik zouden moeten maken. Tutorleren geeft kinderen hiervoor de mogelijkheid.

idee-kennis-en-resultaat

De kracht van “peertalk”

De kracht van “peertalk”   Docenten zijn harde werkers. En wat is het dan soms frustrerend als klasgenoten hetzelfde doel sneller bereiken dan zij! Hoe doen die pubers dat? Het voordeel zit in het spreken van dezelfde taal. Hun voorbeelden spreken meer aan, hun woordkeuze is anders en hun denkwijze wellicht ook. Hoe zetten we…

Logo compleet

Één- of meerdaagse trainingen

Één- of meerdaagse trainingen   Tutorleren door simpelweg voor te doen heeft weinig zin. Maar hoe kunnen tutoren het inzicht van hun tutee daadwerkelijk verhogen?. En op welke wijze kunnen zij hun tutee activeren? Gericht motiveren en inspireren dus! Diverse onderzoeken laten zien dat gerichte training van tutoren enorme groeikansen biedt in het geven van…

Logo compleet

Condities voor succes peer tutoring

Condities voor succes peer tutoring   “Leerlingen helpen effectief medeleerlingen” van Vernooy & Egbertsen, 2012 De condities voor succes voor scholen is het van belang in de gaten te houden, dat alleen goed uitgevoerde peer tutoring effectief is. Om van peer tutoring een effectieve werkwijze te maken, is het van belang de volgende uitgangspunten te…

Logo compleet

Studenten Omgangskunde ontwikkelen training tutoren

Studenten Omgangskunde ontwikkelen training tutoren   Dinsdag 16 mei zijn de studenten van de lerarenopleiding omgangskunde Tilburg een kijkje komen nemen bij tutorleren op het Munnikenheide college. Ze kregen eerst uitleg over de organisatie binnen school. Vervolgens zagen ze de leerlingen aan het werk. Er werden veel vragen gesteld en rondgekeken. Na afloop vertelden de…