Tutorleren: maatwerk, leerplezier en autonomie

Bij tutorleren gaat de expert-leerling aan de slag met een andere leerling. 

Deze vorm van bijles is krachtig omdat er gebruik gemaakt wordt van herkenbare taal en prikkelende werkvormen. 

Omdat bij tutorleren maatwerk geboden kan worden, verhoogt automatisch het leerplezier en de autonomie. In een klassikale situatie is het lastig iedere leerling optimaal te begeleiden. Elke leerling 100% de aandacht geven én daarnaast uitleg op maat bieden valt niet mee. 

Bij tutorleren kunnen de getrainde tutoren diverse werkvormen en activiteiten op maat aanbieden. Hierdoor wordt de leerstof doeltreffend herhaald en is er persoonlijke aandacht voor hiaten en/of onzekerheden. Soms kunnen zij binnen 3 zinnen méér bereiken dan de docent!

Na de wekelijkse tutorles gaat de leerling met meer bagage naar zijn regulieren les. Motivatie en leerplezier zijn hoger. En het huiswerk is met volle aandacht gemaakt!

Randvoorwaarden en duurzaamheid project Tutorleren

Om te zorgen voor duurzaamheid van dit project binnen de schoolorganisatie zijn 3 randvoorwaarden die aandacht behoeven:

Degelijke tutortraining, waarbij de leerlingen de juiste skills en kennis toegereikt krijgen. Zo kunnen ze daarna op een verantwoorde wijze aan de slag gaan;

Een werkgroep van 2 tot 4 docenten die op structurele wijze zorgdraagt voor dit project;

Beleid waarbij randvoorwaarden voor enkele schooljaren geborgd worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 

  1. deskundigheidsbevordering docentenwerkgroep/ docenten, 
  2. uren/jaartaak werkgroepleden; 
  3. budgetering tutorproject, 
  4. informatieverstrekking docententeam en ouders.
 

Inspirerend voorbeeld

Een mooi voorbeeld van maatwerk tutorleren bij het vak Engels: De leerling had motivatieproblemen en was liever bezig met allerlei zaken rondom beauty en styling. De tutor had daarom als afsluiting een Engelstalig filmpje opgezocht over nailart (zonder ondertiteling). Dit lag precies in de interesses van deze leerling en werkte enorm motiverend!