Tutorleren: maatwerk, leerplezier en autonomie

Bij tutorleren gaat de expert-leerling aan de slag met een andere leerling.

Deze vorm van bijles is erg krachtig omdat er een volledige focus is op de hulpvraag van de leerling en er gebruik gemaakt wordt van herkenbare taal.

Omdat bij tutorleren maatwerk geboden kan worden, verhoogt automatisch het leerplezier en de autonomie. In een klassikale situatie is het lastig iedere leerling optimaal te begeleiden. Elke leerling 100% de aandacht geven én daarnaast uitleg op maat bieden valt niet mee.

Bij tutorleren kunnen de getrainde tutoren diverse werkvormen en activiteiten op maat aanbieden. Hierdoor wordt de leerstof doeltreffend herhaald en is er persoonlijke aandacht voor hiaten en/of onzekerheden. Soms kunnen zij binnen 3 zinnen méér bereiken dan de docent!

Na de tutorles gaat de leerling met meer bagage naar zijn regulieren les. Motivatie en leerplezier zijn verhoogd. En het huiswerk is met volle aandacht gemaakt!

Tutorleren: maatwerk, leerplezier en autonomie

Bij tutorleren gaat de expert-leerling aan de slag met een andere leerling.

Deze vorm van bijles is erg krachtig omdat er een volledige focus is op de hulpvraag van de leerling en er gebruik gemaakt wordt van herkenbare taal.

Omdat bij tutorleren maatwerk geboden kan worden, verhoogt automatisch het leerplezier en de autonomie. In een klassikale situatie is het lastig iedere leerling optimaal te begeleiden. Elke leerling 100% de aandacht geven én daarnaast uitleg op maat bieden valt niet mee. 

Bij tutorleren kunnen de getrainde tutoren diverse werkvormen en activiteiten op maat aanbieden. Hierdoor wordt de leerstof doeltreffend herhaald en is er persoonlijke aandacht voor hiaten en/of onzekerheden. Soms kunnen zij binnen 3 zinnen méér bereiken dan de docent!

Na de tutorles gaat de leerling met meer bagage naar zijn regulieren les. Motivatie en leerplezier zijn verhoogd. En het huiswerk is met volle aandacht gemaakt!

Doelen

Het algemene doel dat scholen kunnen bereiken door de inzet van peercoaches, is het versterken van sociale- en cognitieve vaardigheden bij onderbouwleerlingen en hun peers, door middel van samenwerkend leren.

Tutorleren helpt zowel de tutor als de tutee. De tutee krijgt waardevolle hulp bij het doorgronden van de lesstof, terwijl ze samenwerken en veel leren door de interactie met hun tutor. Maar ook de tutoren hebben een hoop te winnen.  Ze zijn actief betrokken bij de lesstof, vullen eventuele hiaten in hun kennis aan tijdens het geven van bijlessen, en ontwikkelen tegelijkertijd belangrijke vaardigheden, denk aan communicatie, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Drie richtpunten:

School

 1. Sociale cohesie wordt verhoogd;
 2. Uitdragen van normen en waarden binnen school;
 3. Het aanbieden van maatwerk bijles.

Tutoren

 1. Sociale vorming zoals samenwerken en effectief leren communiceren;
 2. Inzicht krijgen in  en ondersteunen van executieve functioneren;
 3. Bevorderen van metacognitieve vaardigheden;
 4. Bevorderen van mondelinge taalvaardigheid;
 5. Burgerschapsvorming door actief een positieve bijdrage te leven aan de samenleving binnen de school;
 6. Cognitieve uitdaging voor henzelf.

Tutees 

 1. Bijles op maat;
 2. Hulp bij en inzicht in hun executieve vaardigheden;
 3. Ruime tijd en volledige aandacht voor hun specifieke hulpvraag;
 4. Emotionele ondersteuning door een peer.
 

Randvoorwaarden en duurzaamheid project

Om te zorgen voor duurzaamheid van dit project binnen de schoolorganisatie zijn 3 randvoorwaarden die aandacht behoeven:

Degelijke tutortraining, waarbij de leerlingen de juiste skills en kennis toegereikt krijgen. Zo kunnen ze daarna op een verantwoorde wijze aan de slag gaan;

Een werkgroep van 2 tot 4 docenten die op structurele wijze zorgdraagt voor dit project;

Beleid waarbij randvoorwaarden voor enkele schooljaren geborgd worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 1. deskundigheidsbevordering docentenwerkgroep/ docenten,
 2. uren/jaartaak werkgroepleden;
 3. jaarbegroting tutorenproject,
 4. informatieverstrekking docententeam en ouders.
 

Inspirerend voorbeeld

Een mooi voorbeeld van maatwerk tutorleren bij het vak Engels: De leerling had motivatieproblemen en was liever bezig met allerlei zaken rondom beauty en styling. De tutor had daarom als afsluiting een Engelstalig filmpje opgezocht over nailart (zonder ondertiteling). Dit lag precies in de interesses van deze leerling en werkte enorm motiverend!