Leerachterstanden op het VO wegwerken door inzet tutoren

Wat kan tutorleren betekenen bij leerachterstanden?Na een flinke periode van thuisonderwijs komen onze leerlingen straks weer naar school. We kijken er allemaal naar uit! Maar hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we om met de onderlinge verschillen? Hoe kunnen we ze allemaal laten vertellen hoe ze de afgelopen periode ervaren hebben? Nou, heel simpel! Door de inzet van tutoren.

Zij weten precies hoe dit voelt. Tevens kunnen ze (als ze een goede training hebben doorlopen) direct ook aan de slag met de individuele leerachterstanden. Twee vliegen in 1 klap dus!

Na de lockdown is het wel van belang dat de tutoren goed geïnformeerd worden.  Want naast een goede training is een extra interventie bijeenkomst in deze periode zeer aan te raden. Tijdens deze bijeenkomst gaan ze namelijk aan de slag met de psychologische invloeden van de afgelopen corona-periode op jonge leerlingen. Welke angsten zijn er? En hoe is het voor pubers om een langere periode thuisonderwijs te volgen?  Zo zorgt de school ervoor dat de tutoren  goed voorbereid zijn op een fijn gesprek met hun tutee. En kunnen ze vervolgens aan de slag met de leerstof!

Nieuws

Peercoaching toen en nu

Peercoaching heeft een rijke historie in het voortgezet onderwijs. Deze onderwijsmethode heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een waardevol instrument voor zowel persoonlijke

Lees meer »

Co-training docenten peerchoaching

Co-training van coördinatoren is een belangrijke fase tijdens het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches.

Lees meer »
Tutoren training

Executieve functies

Leuk om te vertellen dat de tutorentraining weer vernieuwd is! De cursus voor de peercoaches is onder andere uitgebreid met een workshop “Peercoaching van executieve

Lees meer »