Trainingen buddyproject

Tutorleren VO verzorgt trainingen voor zowel de coaches als de toekomstige buddy’s.

Coaching teamlid tot buddycoach

Een groep van twee/drie docenten gaan aan de slag. Er is een zestal bijeenkomsten waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het theoretisch kader als de praktische invulling van de pilot. Tussen de verschillende werkgroep bijeenkomsten door gaan de docenten aan de slag met diverse actiepunten. Zo gaan ze zich verdiepen in de literatuur, praktische schoolzaken en ze informeren hun teamgenoten van de voortgang van hun traject.

Een greep uit de thema’s waarmee de werkgroep tijdens de bijeenkomsten aan de slag gaat zijn:

  • Organisatie van de diverse vormen van peeronderwijs op school
  • Theoretische achtergrond en (inter)nationale onderzoeken over het buddy systeem
  • Wat werkt wel, wat werkt niet? (het wiel hoeft niet 2x opnieuw uitgevonden te worden)
  • Op maat ontwikkelde pilot van het buddy-systeem
  • Communicatie richting brugklasmentoren

Een- of meerdaagse trainingen voor buddy’s

Om de toekomstige buddy’s goed voor te bereiden op hun nieuwe taak, moeten ze eerst de juiste skills aangereikt krijgen. Wat komt aan de orde tijdens hun training? Naast pedagogiek en sociologie gaan de leerlingen aan de slag met zelfreflectie. Samengevat bestaat de training uit de volgende onderwerpen:

Het puberbrein

Het zijn van een rolmodel

Groepsvormingsfasen

Bemiddeling bij pestgedrag

Omgaan met vertrouwelijke informatie

De rol van de buddy en de mentor

Observatietechnieken

Gesprekstechnieken

Feedback geven

Presenteren aan grote groepen