Over tutorleren, buddy systeem en HDT

Tutorleren

…is hulp krijgen van een leerling uit de bovenbouw, die de lesstof eenvoudig en op jouw tempo nog een keer met je bespreekt.

Deze bovenbouw leerling is een expert in het betreffende vak. Om de tutee (de leerling die de ondersteuning ontvangt) goed te kunnen helpen heeft hij en tutorentraining gevolgd.  Hierdoor beschikt hij over extra didactische en pedagogische tools en kan zo zijn kennis op een treffende wijze overbrengen. De voordelen van tutorleren zijn zeer divers. Maar met name de gezamenlijke denk- en spreekwijze hebben een zeer positieve invloed op het leerproces.

Enkele voordelen van tutorleren zijn:

 • faalangst reductie
 • maatwerk
 • differentiatie
 • verhoging autonomie
 • hogere resultaten (en dus minder zittenblijvers/ afstromers
 • 21 century skills
 • echte invulling van het vak “burgerschapsvaardigheden”
 

Buddysysteem

….richt zich juist meer op de sociale aspecten van een groep. Vaak worden buddy’s ingezet om de nieuwe leerlingen een warm welkom te bieden. Ook op het MBO worden buddy’s ingezet, bijvoorbeeld bij het bespreken van stage-ervaringen.

Om te zorgen voor een  prettige overgang van po naar vo kunnen buddy’s ingezet worden bij het wegwijs maken in het gebouw, hen een luisterend oor bieden, meehelpen bij hun 1e sportdag en bemiddelen bij conflicten.

 Zij zijn de extra paar ogen en oren voor de brugklasmentor. Maar zij dragen ook bij aan een fijnere sfeer.  En zeer zeker niet te vergeten: hun rol draagt bij aan een positievere moraal binnen school. Zij zijn diegene die brugklasleerlingen, die buiten hun boekje gaan, makkelijk bij kunnen sturen. Ook zijn ze makkelijk benaderbaar en zullen de vragen op een “peermanier” benaderen. Zo’n belangrijke rol vervul je niet zomaar: ook zij hebben een training gevolgd om hun rol zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Enkele andere voordelen van het buddysysteem zijn:

 • verbetering sfeer binnen school
 • warm welkom brugklassers
 • hulp bij zelfstandige studiehouding
 • minder afstroom 1e jaars
 • bemiddeling bij pestgedrag
 • groepsbinding
 

 High Dosage Tutoring 

….is een intensieve didactische werkwijze waarbij studenten/volwassenen aan de slag gaan met leerling(en). Deze vorm wordt met name ingezet bij grote achterstanden of bijzondere situaties zoals langdurig ziekzijn of leerlingen met een topsportstatus. De wekelijkse “bijlessen” zijn krachtig omdat er maatwerk geleverd wordt: de hulpvraag van de leerling is het uitgangspunt en activerend lerend is de werkvorm. Ze gaan intensief met elkaar aan de slag: uitgangspunt is minimaal 2 maal per week voor een optimaal resultaat. 

 

Enkele voordelen van HDT zijn:

 • maatwerk
 • differentiatie in tempo, onderwerp en werkwijze
 • snel resultaat
 • inzet (ervaren) volwassenen 
 • symbiose docent en tutor