Over tutorleren, buddy systeem en HDT

drietal tim

Tutorleren…is hulp krijgen van een leerling uit de bovenbouw, die de lesstof eenvoudig en op jouw tempo nog een keer met je bespreekt….. Deze bovenbouwleerling is een expert in het betreffende vak. Om de tutee (de leerling die de ondersteuning ontvangt) goed te kunnen helpen heeft hij en tutorentraining gevolgd.  Hierdoor beschikt hij over extra didactische en pedagogische tools en kan zo zijn kennis op een treffende wijze overbrengen. De voordelen van tutorleren zijn zeer divers. Maar met name de gezamenlijke denk- en spreekwijze hebben een zeer positieve invloed op het leerproces. Enkele andere voordelen zijn:

 • faalangst reductie
 • maatwerk
 • differentiatie
 • verhoging autonomie
 • hogere resultaten (en dus minder zittenblijvers/ afstromers
 • 21 century skills
 • echte invulling van het vak “burgerschapsvaardigheden”

 

Het buddysysteem richt zich juist meer op de sociale aspecten van het schoolleven. Brugklassers wegwijs maken in het gebouw, hen een luisterend oor bieden, meehelpen bij hun 1e sportdag….dit zijn enkele zaken waarmee de buddy’s zich bezighouden. Zij zijn de extra paar ogen en oren voor de brugklasmentor. Maar zij dragen ook bij aan een fijnere sfeer.  En zeer zeker niet te vergeten: hun rol draagt bij aan een positievere moraal binnen school. Zij zijn diegene die brugklasleerlingen, die buiten hun boekje gaan, makkelijk bij kunnen sturen. Ook zijn ze makkelijk benaderbaar en zullen de vragen op een “peermanier” benaderen. Zo’n belangrijke rol vervul je niet zomaar: ook zij hebben een training gevolgd om hun rol zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Enkele andere voordelen van het buddysysteem zijn:

 • verbetering sfeer binnen school
 • warm welkom brugklassers
 • hulp bij zelfstandige studiehouding
 • minder afstroom 1e jaars
 •  

High Dosage Tutoring is een effectieve didactische werkwijze waarbij studenten en volwassenen intensief aan de slag gaan met tweetallen. De wekelijkse “bijles” is krachtig omdat er maatwerk geleverd wordt: de hulpvraag van de leerling is het uitgangspunt en activerend leren is de basis. 

 

Nieuws