Peercoaching VO

Hulp door peers, zodat medeleerlingen zichzelf verder kunnen ontwikkelen, is een krachtige manier van leren.

Er zijn diverse vormen van peercoaching mogelijk. Zo kunnen ze zich specifiek op een bepaalde taak richten.  Buddy’s (lentoren) bijvoorbeeld, bieden naast de mentor peerhulp aan onderbouwklassen. Juniorcoaches en vertrouwensleerlingen bieden weer ander hulp aan. Hier kort wat info hierover.

Vertrouwensleerlingen

“Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is.” Dit is beschreven in artikel 4c Zorgplicht veiligheid op school. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-238.html) 

Zorgleerlingen dragen hun steentje bij door op een veilige en verantwoorde wijze een rol te spelen bij het verbeteren van de veiligheid op hun eigen school. Wij helpen deze peers op weg door trainingsprogramma. Zo op een veilige, zinvolle en prettige wijze een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid op hun school.

Wanneer is er sprake van een veilige school?

Een veilige school is een school…

… waar medewerkers voortdurend serieus aandacht besteden aan het realiseren van een veilig schoolklimaat én aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

… die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag.

Dit alles gebeurt in een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en in een cultuur waarin iedereen hier open over kan praten.

Bevorderen van sociaal gedrag door peercoaches

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Peercoaching kan daarbij helpen. Deze leerlingen doen dit door het ontwikkelen en verzorgen van minilessen aan de onderbouw, waarbij thema’s als pesten en grensoverschrijdend gedrag centraal staan. Zij bieden ook een luisterend oor én helpen bij het doorverwijzen naar geschikte hulp. Hulp die geboden wordt op de eigen school als daarbuiten.