Wat bied ik?

Vanaf de eerste oriëntatie tot een geheel gebruiksklaar project 

Bent u op zoek naar een maatwerk peerproject passend op uw school, waarbij elementen van het schoolplan opgenomen zijn? Ik realiseer dit graag voor uw school! Op drie niveaus ga ik aan de slag. Samen met het MT maken we eerst een maatwerk implementatieplan. Een groep docenten gaat hier vervolgens mee aan de slag en wordt tegelijkertijd opgeleid tot peercoaches. Tot slot train ik de eerste groep leerlingen zodat zij op verantwoorde wijze als peerondersteuners aan de slag kunnen gaan.

Het wiel hoeft niet geheel opnieuw uitgevonden te worden, maar het moet wel naadloos passen binnen de schoolorganisatie. Juist dát bepaalt of het een succesvol en duurzaam project gaat worden. Van de eerste oriëntatie tot de start van de pilot….het gehele traject wordt voor uw school geregeld.

Ik begeleid scholen in hun zoektocht naar de juiste vorm van peeronderwijs binnen hun schoolplan. Dit kan een vorm van peertutoring zijn (bijles gegeven door een bovenbouw leerling), het buddy/lentoren project (hulpmentoren in de brugklas) of HDS (High dosage tutoring (ideaal voor het wegwerken van leer achterstanden door studenten).

Na de inventarisatie binnen de school ontwerp ik het implementatieplan.

Verder verzorg ik studiedagen en presentaties aan directieleden, teams en ouders. Ook leid ik teamleden op tot peercoach en help hen met het optimaliseren van de randvoorwaarden die peeronderwijs tot een succes kunnen maken. Daarbij voorkom ik dat veelvoorkomende beginnersfouten niet gemaakt worden. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten vinden we dus samen “het wiel” nog een keer uit: ik lever de “onderdelen”, de peercoaches creëren hun unieke wiel dat naadloos past binnen de organisatie.

Van idee naar duurzaam project

Idee

Uitgangspunten zijn de ideeën, wensen en behoeften van uw school. In een oriënterend gesprek gaan we op zoek naar de wijze waarop deze binnen uw schoolplan het best vormgegeven kan worden. Aspecten zoals schooltype, leerling populatie, schoolcultuur en schoolorganisatie worden hierin uiteraard meegenomen.

Het is belangrijk om hier vooraf goed onderzoek naar te doen. Zo kan bijvoorbeeld de mate van autonomie van de leerlingen goed worden afgestemd. 

Opzet pilot

Daarna gaan we samen met de werkgroep leden aan de slag met het ontwerpen van een pilotproject. Ook dragen ze zorg voor de secundaire voorwaarden zoals roosterzaken en het reserveren van een geschikt lokaal. Deze pilot wordt in samenwerking met de directie en een teamlid verder gefinetuned. Ook het docententeam, ouders en leerlingen worden van dit peer-project op de hoogte gebracht. De eerste groep tutoren/buddy’s doorlopen de  training en sluiten deze met een certificaat af.

Van MaerlantStart pilot

De leerlingen en docenten gaan aan de slag.

De werkgroep leden en tutoren/buddy’s gaan samen in gesprek over hun bevindingen en nieuwe ideeën.

Zo wordt deze pilot geëvalueerd en kunnen verbeteringen worden aangebracht en doorgevoerd.

Uitgangspunten zijn duurzaamheid, kwaliteit en leeropbrengsten…voor zowel de docenten als de leerlingen. Daar is dit implementatietraject op gericht. 

Een kleine greep uit de ondersteuning die ik verzorg:

  • Ontwikkelen maatwerk implementatieplan voor tutorleren/buddy-systeem binnen schoolconcept;
  • Verzorging van studiedagen;
  • Opleiden en begeleiding coaches binnen school;
  • Training tutoren/ buddy’s/ lentoren;
  • Analyse en verbeteren van de pilot;
  • Materialen verstrekken (zoals cursusmateriaal, contracten, certificaten)

Studiedagen peeronderwijs en samenwerkend leren

  • PO onderwijs
  • VO onderwiijs