Peer tutoring ónder schooltijd zeer effectief bij onderwijsachterstanden

NRO en LEARN! tutoring
NRO en LEARN!

Bron: Onderzoek NRO en LEARN! van de Vrije Universiteit augustus 2020. Onderzoekers keken naar interventies waar de meeste scholen voor kozen in het eerdere programma van het ministerie van onderwijs voor het terugdringen van achterstanden. Eén-op-één begeleiding bleek zeer effectief te zijn. Maar om dit te realiseren bleek veel mankracht nodig te zijn. In dit onderzoek is verder ook gekeken naar de inzet van peer tutoren. Verstandig inzetten van bovenbouwleerlingen lost dit probleem direct op. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van herkenbaar taalgebruik én de tutoren ontwikkelen hun eigen meta cognitieve vaardigheden. De kosten zijn betrekkelijk laag en de school beschikt dus meteen over veel mankracht. Het is wel van belang dat deze werkvorm voor langere duur wordt ingezet: minimaal een half jaar wordt geadviseerd. Dat is nodig om een blijvend effect te verkrijgen. Ook moet vooraf geïnvesteerd worden in een gedegen training van de tutoren. Immers, hen zo voor de leeuwen gooien is niet de bedoeling. Zo moeten de peer tutoren bijvoorbeeld concrete, opbouwende feedback kunnen geven die specifiek mogelijk gericht is op sub vaardigheden. Dit helpt de VO-leerlingen hun kunnen daadwerkelijk te verbeteren. Als laatste wordt geadviseerd de tutorlessen te laten plaatsvinden onder schooltijd. Omdat de intensiviteit erg hoog is, is prima te verantwoorden dat dit bijlesmoment onder schooltijd plaatsvindt.

Nieuws

lerarentekort

Inspiratie voor 2023…

Een nieuw schooljaar, nieuwe inspiratie en nieuwe plannen voor goed onderwijs. Dat wens ik alle onderwijscollega’s toe! In deze tijd van individualisatie en (dreigend) lerarentekort

Lees meer »