Trainingen voor aspirant / ervaren tutoren.

Twee dagdelen

De leerlingen gaan zowel inhoudelijk als praktisch aan de slag. Door middel van rolspellen en de inzet van een trainingsacteur wordt het gat tussen de theorie en de praktijk gedicht. De training wordt afgesloten met een certificaat. Hierna zijn ze bekwaam om zinvol en verantwoord aan de slag te gaan met hun tutee.
 

Inhoud basistraining tutoren

 • Theorie van tutorleren
 • Verschillende vormen van intelligentie
 • Helder krijgen van beginsituatie en hulpvraag
 • Opbouw goede tutorles
 • Activerende werkvormen inzetten
 • Betekenisvolle feedback
 • Wat doe je, als je het antwoord niet zeker weet?
 • Conflictsituaties
 • Formatief evalueren
 • Omgaan met privacygevoelige informatie
Inhoud training gevorderde tutoren
 • Theorie van peeronderwijs
 • Meervoudige intelligentie
 • Breinleren
 • Werken in kleine groepjes (praktisch)
 • Activerende werkvormen in groepjes
 • Coöperatief leren
 • Omgaan met motivatieproblematieken
 • Lastige situaties
 • Betekenisvolle feedback
 • Conflictsituaties
 • Formatief evalueren
 • Omgaan met privacygevoelige informatie