Training nieuwe buddy's

Twee dagdelen

De training voor buddy’s heeft voornamelijk pedagogische, leidinggevende en sociale componenten.

De leerlingen gaan zowel inhoudelijk als praktisch aan de slag. Door middel van rolspellen en de inzet van een trainingsacteur wordt het gat tussen de theorie en de praktijk gedicht. De training wordt afgesloten met een certificaat. Hierna zijn ze bekwaam om  de brugklasmentor te ondersteunen. Ze kunnen op een verantwoorde wijze leidinggeven bij groepsactiviteiten, bemiddeling bij pest gedrag en coachingsgesprekken.

Inhoud training

 • Doel van het buddyschap
 • Psychologie van de brugklasser
 • Het zijn van een rolmodel
 • Gesprekstechnieken
 • Feedback geven
 • Groepsvormingsfasen
 • Bemiddeling bij pestgedrag
 • Hoe ga je om met vertrouwelijke informatie?
 • De rol van buddy’s tijdens mentorlessen
 • Observatietechnieken in de groep
 • Presenteren voor groepen