Trainingen tutorcoaches

Inventarisatie wensen en ervaringen

Om een werkgroep goed voor te bereiden op de pilot bestaat hun training uit 6 bijeenkomsten. Hierbij gaan ze aan de slag met de theorie achter peeronderwijs en de praktische uitvoering van tutorleren binnen hun organisatie. 

We starten met een inventarisatie: welke ervaringen zijn er al, zijn er nog andere doelen die meegenomen moeten worden (zoals burgerschapsvaardigheden) en welke valkuilen moeten we in de gaten houden.

Vervolgens wonen de coaches en theorie-bijeenkomst bij, waarbij ze de onderliggende theorie en recente literatuur aangereikt krijgen.

Tijdens de bijeenkomsten die dan volgen gaan we vervolgens samen “het wiel opnieuw uitvinden”…maar dan passend bij de school. Alle onderdelen van “dat wiel” worden tijdens deze coaching sessies aangereikt en samen wordt bekeken hoe tutorleren het best geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie. Zo is de duurzaamheid veel groter en wordt er tevens er geen tijd verspild aan de gebruikelijke beginnersfoutjes. Twee vliegen in 1 klap dus!

Inhoud van het coaching traject kort op een rijtje:

Praktisch aan de slag Direct praktisch aan de slag

  • Inventarisatie wensen, ervaringen en kennis
  • Theorie en recente literatuur
  • Ontwerp pilot en jaarplanning
  • Praktische tips: voorkom beginnersfouten
  • Informatieverstrekking ouders, leerlingen en collega’s
  • Opzetten van administratiesysteem
  • Train de trainer (verzorging tutortraining)
  • Aanleveren van document
  • Tijd voor vragen en tips