Buddysysteem: door bovenbouwers een warm welkom

Buddy systeem
Buddy’s (lentoren) zijn gemotiveerde en betrokken leerlingen uit de bovenbouw. Zij begeleiden (naast de mentor) brugklasleerlingen tijdens hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Zij zorgen voor een persoonlijk en warm welkom waarbij ze de brugklassers ook wegwijs maken op hun nieuwe school en omgeving. Een buddy (lentor) ondersteunt hiermee ook de mentor in zijn taken.

Voordelen
Leerlingen staan dichter bij elkaar als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag. Buddy’s zijn tevens de rolmodellen voor de brugklasleerlingen.

Garantie op kwaliteit
De kwaliteit van het buddyteam wordt bepaald door twee factoren: hun persoonlijke talenten en een goede training. Wanneer we de buddy’s een duidelijke en belangrijke plaats geven in het onderwijsproces neemt de kwaliteit van het onderwijs toe.

De kwaliteit van de training bepaalt hun rugzak waarmee zij van start gaan. Belangrijk is om aandacht te schenken aan de volgende onderwerpen: het puberbrein, het zijn van een rolmodel, gesprekstechnieken, feedback geven, groepsvormingsfasen, bemiddeling bij pestgedrag, omgaan met vertrouwelijke informatie, de rol van de buddy en de mentor, observatietechnieken en presenteren.

Minder zittenblijvers, veilige schoolomgeving
Door buddy’s te koppelen aan brugklassers houdt de school de lijnen kort. Van de buddy’s wordt verlangt dat zij een goede relatie met de leerlingen kunnen opbouwen. Zowel sociaal als resultaatgericht. Deze visie resulteert in een laag percentage zittenblijvers én een veilige schoolomgeving.

peer tutoring
Rollenspel peertutoring training

Lentoren / buddysysteem

Meer individuele aandacht

Door Buddy’s te koppelen aan een vaste brugklas, is er meer tijd voor een luisterend oor. Zij zien elkaar namelijk ook buiten de klassituatie zoals op het buitenplein of in de gangen. Hierdoor signaleren Buddy’s eerder (kleine) problemen waardoor ze direct ondersteuning kunnen bieden of de juiste mensen in kunnen schakelen. (lentoren)