Zaanlands Lyceum, al zes jaar ervaring met tutorleren

Tutorleren op Zaanlands Lyceum
Paula Baas

Interview met Paula Baas van Zaanlands Lyceum te Zaandam

Sinds 2015 heeft tutorleren een plek binnen Zaanlands Lyceum in Zaandam. Afgelopen jaren heeft de school hierbij keuzes gemaakt, aanpassingen gedaan en tot slot alles gefinetuned. Paula Baas, leerjaar coördinator VWO 5, vertelt over de beginfase, de organisatie binnen school, het wervingsproces, de begeleiding van de leerlingen en de grootste winst.

Het ontstaan van het tutorsysteem

“Zes jaar geleden besloten we dat we schoolbreed aan de slag wilden gaan met leerhiaten en voor de hoogvliegers extra uitdagingen. Het tutorsysteem is ontstaan uit de positieve geluiden van een pilot waarbij vwo-leerlingen aan havoleerlingen werden gekoppeld in de bovenbouw. Hierdoor is besloten het tutorsysteem te verankeren in de schoolorganisatie. Vanaf dat moment is er gestart en gedurende de jaren hebben we aanpassingen gedaan, zoals het verzorgen van trainingen voor de tutoren, daar waar ze eerst blanco startten.”

Hoe verloopt het nu? 

“Ieder jaar starten we met de werving van tutoren in de bovenbouw. We inventariseren dan wie geïnteresseerd is en voor welke vakken. Daarna checken we de cijfers en bevragen indien nodig de leerjaarbegeleider/mentor en/of vakdocent. Daarna voeren we met ieder van hen een kort gesprek waarin we de beweegredenen en verwachtingen bespreken. Vervolgens geven we hen praktische informatie over de gang van zakenrondom tutorleren.”

Hoe hebben jullie het tutorsysteem op Zaanlands lyceum georganiseerd?

Leerlingen uit de onderbouw met een hulpvraag kunnen zichzelf aanmelden voor huiswerkbegeleiding of tutorleren. Zij maken samen met hun ouder(s)/verzorger(s) deze keuze. Vaak is dit ook in samenspraak met de mentor of de vakdocent. De groep van topsportleerlingen wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan het tutorsysteem. Zo kan deze laatste groep kiezen voor maatwerk leerondersteuning door een tutor, dat ingepland kan worden naast hun trainingsuren.

Nadat door ons de koppels zijn gemaakt, geef ik hen advies op welk moment in de week zij aan de slag kunnen gaan en vervolgens plaats ik de tutorles in hun Magisteragenda. De koppels zoeken samen een geschikte leerplek zoals een leeg lokaal. De tutorles duurt 60 minuten. Daar staat een standaard betaling tegenover. Dit bedrag wordt per week overgemaakt door de ouder(s)/verzorger(s).

Op de vraag “Wat is volgens jullie de grootste winst van tutorleren?” geeft Paula aan dat er meerdere winsten zijn: “De tutees krijgen hulp bij hun lastige vakken maar de tutoren groeien hier ook door. Ze leren van elkaar. Het gaat niet alleen om de hulp die geboden wordt, er is ook aandacht voor leren leren, samenwerking, faalangstreductie en er worden mooie sociale verbindingen binnen school gemaakt.”

Met dank aan Paula Baas van Zaanlands Lyceum in Zaandam

Nieuws

oepsss...

Oepsss….

Deze week schaamde ik me diep. Ik vind mezelf een groot voorstander van peer onderwijs. Denkend dat ik de kracht van peercommunicatie echt wel inzie

Lees meer »