Co-training op Dr.Mollercollege Waalwijk

Afgelopen week hebben twee docenten van Dr. Mollercollege Waalwijk deelgenomen aan de co-training van hun lentoren. Vorig jaar zijn zij gestart met het opzetten van hun lentorenproject en de uitvoering van de pilot. Na de evaluatie dit jaar en het verder verfijnen van hun project was deze co-training hun laatste stap

Lentoren zijn peercoaches die zorgen voor een warm welkom van de brugklasleerlingen. De coördinatoren van dit project spelen een cruciale rol in het organiseren en trainen van hun lentoren. Hoe kan co-training van deze coördinatoren de effectiviteit van dit peercoaching-programma verbeteren?

Coördinatoren stellen duidelijke doelen en structuren op voor het programma, selecteren en trainen geschikte peercoaches en organiseren regelmatige sessies waarin peercoaches ervaringen delen, uitdagingen bespreken en feedback krijgen. Door de voortgang van het peercoaching-programma nauwlettend te volgen en ondersteuning te bieden waar nodig, zorgen coördinatoren ervoor dat het programma effectief blijft. Het creëren van een schoolomgeving die samenwerking en wederzijds leren waardeert, is eveneens een belangrijke taak van de coördinator.

Co-training van deze coördinatoren is een belangrijke fase van het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches. Deze aanpak bestaat uit de gezamenlijke voorbereiding, de opzet en het geven van de workshops, waarbij kennis en vaardigheden direct worden uitgewisseld en versterkt.

Ik wens hen voor komend schooljaar weer veel plezier, succes en bijzondere momenten toe. Succes, maak er weer iets moois van!