Vertrouwensleerlingen Comenius Lyceum Capelle 

Vertrouwensleerlingen voor een veilige school
Vertrouwensleerlingen CLC

Het initiatief kwam vorig jaar van de leerlingen zelf. De leerlingcoördinator en de rector nodigden hen uit voor een uitvoerig gesprek en namen daarna met mij contact op. Nu, maart 2024: de eerste groep vertrouwensleerlingen van Comenius Lyceum Capelle gaat beginnen aan hun belangrijke taak. De komende weken gaan zij op een veilige en zichtbare manier een bijdrage leveren aan de (sociale) veiligheid op hun school.

Samen met de vertrouwenspersonen en de leerlingcoördinator heb ik hun training mogen ontwikkelen. Ook de mensen van Stichting School en Veiligheid hebben meegedacht tijdens dit ontwikkelproces. Maandag 18 maart heb ik met mijn fijne acteur deze training voor het eerst gegeven. Wat was het een geweldige dag en wat ben ik trots op deze eerste groep verstandige, betrokken en volwassen peers! Comenius College veel plezier met deze kanjers! 

Met dank aan Nicola Van Den Einden voor haar acteerwerk. 

Meer info over school en veiligheid? Ga naar https://www.schoolenveiligheid.nl/

Over tutorleren, buddy systeem en HDT

Tutorleren

…is hulp krijgen van een leerling uit de bovenbouw, die de lesstof eenvoudig en op jouw tempo nog een keer met je bespreekt.

Deze bovenbouw leerling is een expert in het betreffende vak. Om de tutee (de leerling die de ondersteuning ontvangt) goed te kunnen helpen heeft hij en tutorentraining gevolgd.  Hierdoor beschikt hij over extra didactische en pedagogische tools en kan zo zijn kennis op een treffende wijze overbrengen. De voordelen van tutorleren zijn zeer divers. Maar met name de gezamenlijke denk- en spreekwijze hebben een zeer positieve invloed op het leerproces.

Tutorleren helpt zowel de tutor als de tutee. De tutee krijgt waardevolle hulp bij het doorgronden van de lesstof, terwijl ze samenwerken en veel leren door de interactie met hun tutor. Maar ook de tutoren hebben een hoop te winnen.  Ze zijn actief betrokken bij de lesstof, vullen eventuele hiaten in hun kennis aan tijdens het geven van bijlessen en ontwikkelen tegelijkertijd belangrijke vaardigheden, zoals hun eigen communicatie, inleven en executieve functies.

 

 1. Voordelen voor de tutoren 
  1. sociale vorming (bijvoorbeeld samenwerken en effectief leren communiceren);
  2. Ondersteuning: vakinhoudelijk, als beleving, als executieve functioneren;
  3. Bevorderen van metacognitieve vaardigheden;
  4. Bevorderen van mondelinge taalvaardigheid;
  5. Burgerschapsvorming door actief een positieve bijdrage te leven aan de samenleving binnen de school;
  6. Cognitieve uitdaging voor henzelf.
 1. Voordelen voor de tutees 
  1. Het ontvangen van bijles op maat;
  2. Hulp en inzicht bij hun executieve vaardigheden;
  3. Ontwikkelen van hun 21st Century skills;
  4. Tijd en aandacht voor hun specifieke hulpvraag;
  5. Uitleg op eigen niveau en werkwijze;
  6. Hogere cijfers;
  7. Reductie van faalangst.

 

 

 

Buddysysteem

….richt zich juist meer op de sociale aspecten van een groep. Vaak worden buddy’s ingezet om de nieuwe leerlingen een warm welkom te bieden. Ook op het MBO worden buddy’s ingezet, bijvoorbeeld bij het bespreken van stage-ervaringen.

Om te zorgen voor een  prettige overgang van po naar vo kunnen buddy’s ingezet worden bij het wegwijs maken in het gebouw, hen een luisterend oor bieden, meehelpen bij hun 1e sportdag en bemiddelen bij conflicten.

 Zij zijn de extra paar ogen en oren voor de brugklasmentor. Maar zij dragen ook bij aan een fijnere sfeer.  En zeer zeker niet te vergeten: hun rol draagt bij aan een positievere moraal binnen school. Zij zijn diegene die brugklasleerlingen, die buiten hun boekje gaan, makkelijk bij kunnen sturen. Ook zijn ze makkelijk benaderbaar en zullen de vragen op een “peermanier” benaderen. Zo’n belangrijke rol vervul je niet zomaar: ook zij hebben een training gevolgd om hun rol zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Enkele andere voordelen van het buddysysteem zijn:

 • verbetering sfeer binnen school
 • warm welkom brugklassers
 • hulp bij zelfstandige studiehouding
 • minder afstroom 1e jaars
 • bemiddeling bij pestgedrag
 • groepsbinding
 

 High Dosage Tutoring 

….is een intensieve didactische werkwijze waarbij studenten/volwassenen aan de slag gaan met leerling(en). Deze vorm wordt met name ingezet bij grote achterstanden of bijzondere situaties zoals langdurig ziekzijn of leerlingen met een topsportstatus. De wekelijkse “bijlessen” zijn krachtig omdat er maatwerk geleverd wordt: de hulpvraag van de leerling is het uitgangspunt en activerend lerend is de werkvorm. Ze gaan intensief met elkaar aan de slag: uitgangspunt is minimaal 2 maal per week voor een optimaal resultaat. 

 

Enkele voordelen van HDT zijn:

 • maatwerk
 • differentiatie in tempo, onderwerp en werkwijze
 • snel resultaat
 • inzet (ervaren) volwassenen 
 • symbiose docent en tutor
Vertrouwensleerlingen voor een veilige school
Vertrouwensleerlingen en hun training