Tutoring, zeer effectief en laagdrempelig inzetbaar…maar ook duurzaam?

De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs bevat passende, kansrijke interventies voor scholen. Met name de aandacht voor peeronderwijs, zoals onderdeel B tutoring, wordt als effectief beoordeeld. Ook is er aandacht voor de laagdrempelige invoering en de lage kosten. Wat fijn dat peeronderwijs nu meer onder de aandacht komt!

Top dat onze leerlingen in het VO weer meer in hun kracht worden gezet. Zo zijn ze meer intensief samen aan het werk en verhoogt dit ook hun leerplezier (en natuurlijk hun eigenaarschap).

Hopelijk worden nieuwe tutoring-projecten ook duurzaam ingevoerd. Worden docenten goed voorbereid op hun taken en leerlingen goed getraind in hun didactische- en pedagogische vaardigheden. En hopelijk zien we dan over een paar jaar nog steeds prachtige vormen van peeronderwijs in ons schoolsysteem. En zijn deze NPO-maatregelen niet voor niks geweest!

Anne-Marie van Dongen, TutorlerenVO

Nieuws

Peercoaching toen en nu

Peercoaching heeft een rijke historie in het voortgezet onderwijs. Deze onderwijsmethode heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een waardevol instrument voor zowel persoonlijke

Lees meer »

Co-training docenten peerchoaching

Co-training van coördinatoren is een belangrijke fase tijdens het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches.

Lees meer »
Tutoren training

Executieve functies

Leuk om te vertellen dat de tutorentraining weer vernieuwd is! De cursus voor de peercoaches is onder andere uitgebreid met een workshop “Peercoaching van executieve

Lees meer »