Prachtig artikel: “Peer Support: Welke vormen zijn er?”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Prachtig artikel: “Peer Support: Welke vormen zijn er?”

Het belang van Peer Support binnen de organisatie.

Een goed werkend systeem van Peer Support heeft voordelen voor de leerlingen, voor de school en voor de samenleving:
Het is vanuit onderwijskundig opzicht een meerwaarde.
Voor de leerlingen is het prettig om een peer te hebben omdat de peer dicht aansluit bij hun belevingswereld. Het is in die zin ook een kwaliteitsverbetering omdat de peer weet waar de leerlingen behoefte aan hebben. Voor de peer zelf is het een veilige situatie om in te oefenen. Ook is het interessant voor hen, omdat ze vanuit hun rol een formele rol hebben binnen de school. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen een voorbeeldfunctie aantrekkelijk vinden. Peer Support past daarnaast bij de participatiemaatschappij waarin de peers verantwoordelijkheid nemen. Ook sluit het aan bij het sociaal-constructivisme, waarin kennis wordt opgebouwd en gebruikt als gereedschap om samen met anderen te komen tot het oplossen van problemen. Peer Support bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel, de eigenwaarde, de sociabiliteit, zelfstandigheid en integriteit van de leerlingen. Allemaal kwaliteiten waaraan steeds meer belang wordt gehecht als het gaat om werknemerschap en burgerschap.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nieuws

Peercoaching toen en nu

Peercoaching heeft een rijke historie in het voortgezet onderwijs. Deze onderwijsmethode heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een waardevol instrument voor zowel persoonlijke

Lees meer »

Co-training docenten peerchoaching

Co-training van coördinatoren is een belangrijke fase tijdens het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches.

Lees meer »
Tutoren training

Executieve functies

Leuk om te vertellen dat de tutorentraining weer vernieuwd is! De cursus voor de peercoaches is onder andere uitgebreid met een workshop “Peercoaching van executieve

Lees meer »