De kracht van peer-tutoring en de drie domeinen van Gert Biesta

Goed onderwijs is een voortdurende zoektocht naar effectieve manieren om kennis over te dragen, vaardigheden te ontwikkelen en leerlingen te inspireren tot groei. Afgelopen jaren is er een groeiende erkenning ontstaan voor peer-onderwijs. Het is erg interessant om deze vorm van onderwijs te bekijken door de bril van onderwijswetenschapper Gert Biesta. Laten we duiken in deze holistische kijk op onderwijs.

Actieve deelname door Peer-onderwijs

Peer-onderwijs, of peer-tutoring, is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen elkaar ondersteunen in hun leerproces. Degenen met meer ervaring en/of kennis biedt hulp aan de leerlinge die hier een hulpvraag over heeft. Deze vorm van leren benadrukt gelijkwaardigheid, samenwerking en het idee dat leerlingen niet alleen kunnen leren van docenten, maar ook van elkaar. Het is een krachtig instrument om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en een inclusieve leeromgeving te creëren.

In een peer-onderwijsomgeving worden leerlingen aangemoedigd om niet alleen ontvangers van kennis te zijn, maar ook actieve deelnemers aan elkaars leerproces. Door elkaar te onderwijzen en te ondersteunen, ontwikkelen ze niet alleen academische vaardigheden, maar ook sociale en emotionele competenties, zoals empathie, communicatie en samenwerking.

De Drieslag van Gert Biesta

Gert Biesta benadrukt in zijn werk drie cruciale dimensies van onderwijs: kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Deze drieslag biedt een diepgaand perspectief op wat onderwijs zou moeten bereiken.Kwalificatie draait om het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in de samenleving. Socialisatie verwijst naar het aanleren van sociale normen, waarden en culturele aspecten. Subjectivering richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van een individu.Biesta stelt dat een evenwicht tussen deze drie dimensies van cruciaal belang is voor een holistische en volledige educatie.

Peer-onderwijs en de Drieslag

Wanneer we peer-onderwijs bekijken in het licht van Biesta’s drieslag, zien we dat het niet alleen bijdraagt aan kwalificatie door kennisoverdracht, maar ook aan socialisatie en subjectivering.

Kwalificatie: peer-onderwijs stimuleert het actieve leerproces, waarbij onze leerlingen niet alleen informatie ontvangen, maar ook zelf lesgeven en leren door anderen te helpen. Dit draagt bij aan een dieper begrip van de lesstof.

Socialisatie: peer-tutoring zorgt niet alleen voor academische vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden, zoals communicatie, samenwerking en empathie. Ze leren van elkaar en ontwikkelen een gevoel van verbondenheid en gemeenschap.

Subjectivering: door de interactie en samenwerking in een peer-onderwijsomgeving kunnen onze leerlingen ook hun eigen identiteit ontwikkelen. Ze krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn als lerenden en individuen.

Directe instructie versus peer-tutoring

 Directe instructiemodelPeer-tutoring
LeeromgevingDocent gestuurdGedeelde verantwoordelijkheid Interactieve setting
Rol docentInstructeurFacilitator, begeleider
InteractieDocent naar leerlingenTweerichtingsverkeer: leerling-leerling
ParticipatieBetrokkenheid via vragen en antwoordenActieve betrokkenheid door samenwerking
leerling activiteitenLuisteren, aantekeningen maken, vragen stellenOp basis van persoonlijke hulpvraag, actief leren, wijze waarop past bij type leerling
Bevordering vaardighedenMinder nadrukSamenwerkingsvaardigheden, leiderschap en 21st Century skills.
Directe instructie versus peer-tutoring

Conclusie

Biesta’s drieslag biedt een waardevol kader om het doel van hedendaags onderwijs opnieuw vorm te geven en vervolgens te streven naar een evenwichtige educatieve ervaring die niet alleen gericht is het vergaren van kennis, maar ook op de ontwikkeling van sociale en persoonlijke identiteit. Peer-onderwijs is een mooie aanvulling op het veel gebruikte directe instructiemodel. Het integreren hiervan is een stap in de richting van een meer inclusieve, holistische en effectieve onderwijsbenadering die de drie domeinen van Biesta ondersteunt.

Nieuws

Co-training docenten peerchoaching

Co-training van coördinatoren is een belangrijke fase tijdens het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches.

Lees meer »
Tutoren training

Executieve functies

Leuk om te vertellen dat de tutorentraining weer vernieuwd is! De cursus voor de peercoaches is onder andere uitgebreid met een workshop “Peercoaching van executieve

Lees meer »

De kracht van peer-tutoring en de drie domeinen van Gert Biesta

Goed onderwijs is een voortdurende zoektocht naar effectieve manieren om kennis over te dragen, vaardigheden te ontwikkelen en leerlingen te inspireren tot groei. Afgelopen jaren is er een groeiende erkenning ontstaan voor peer-onderwijs. Het is erg interessant om deze vorm van onderwijs te bekijken door de bril van onderwijswetenschapper Gert Biesta. Laten we duiken in deze holistische kijk op onderwijs.

Lees meer »