Condities voor succes peer tutoring

Condities voor succes peer tutoring

 

“Leerlingen helpen effectief medeleerlingen” van Vernooy & Egbertsen, 2012

De condities voor succes voor scholen is het van belang in de gaten te houden, dat alleen goed uitgevoerde peer tutoring effectief is. Om van peer tutoring een effectieve werkwijze te maken, is het van belang de volgende uitgangspunten te hanteren:

  1. als peer tutoring in het verlengde van groepsinstructie wordt geplaatst, is het van belang dat die instructie effectief is geweest;
  2. tutoring vraagt om scholing van de tutors, o.a. over hoe ze moeten handelen als de tutee problemen heeft;
  3. het is van belang dat koppels om de maand van samenstelling veranderen en dat goede leerlingen af en toe ook met andere goede leerlingen samenwerken;
  4. peer tutoring is het meest effectief als het frequent plaatsvindt, bijv. 3 x 15 minuten per week;
  5. effectief ingevoerde peer tutoring biedt de leerkracht de mogelijkheid om enkele keren per week intensieve instructie te bieden aan kinderen die dat nodig hebben;
  6. het is van belang dat de leerkracht maar ook de schoolleiding de effectiviteit van peer tutoring monitoren en bij onvoldoende effectiviteit de aanpak bijstellen.

(Vernooy & Egbertsen 2012)

http://www.prodas.nl/file/985/Leerlingen_helpen_effectief_medeleerlingen_BM_08_12pdf/?&realId=

Kees Vernooy en Tessa Egbertsen Kees is lector hogeschool Edith Stein, Tessa is studente Onderwijskunde Universiteit van Utrecht

Nieuws

oepsss...

Oepsss….

Deze week schaamde ik me diep. Ik vind mezelf een groot voorstander van peer onderwijs. Denkend dat ik de kracht van peercommunicatie echt wel inzie

Lees meer »