Beter dan een wijze pedagoog…

Afgelopen week gaf ik een tutortraining op Het Heerenlanden in Leerdam. Tijdens de workshop “Goede feedback” maakten de leerlingen dit woordweb op het bord. Wat een fantastische en volledige weergave van hun visie hierop! Mij viel op dat leerlingen vaak heel goed kunnen verwoorden wat voor hen een goed pedagogisch klimaat inhoudt. Zij weten vaak ook precies aan te geven wanneer leerlingen in hun kracht komen te staan. Wanneer zij kunnen groeien en uiteindelijk ook beter kunnen gaan presteren. Ook gaf deze groep aan dat een goede leraar/tutor fair is: hij beloont gewenst gedrag en corrigeert ongewenst gedrag op een duidelijke en prettige wijze. Soms denk ik wel eens, dat tutoren het vaak beter kunnen verwoorden dan een studieboek beschrijft of een wijze pedagoog verwoordt…

Nieuws

Peercoaching toen en nu

Peercoaching heeft een rijke historie in het voortgezet onderwijs. Deze onderwijsmethode heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een waardevol instrument voor zowel persoonlijke

Lees meer »

Co-training docenten peerchoaching

Co-training van coördinatoren is een belangrijke fase tijdens het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches.

Lees meer »
Tutoren training

Executieve functies

Leuk om te vertellen dat de tutorentraining weer vernieuwd is! De cursus voor de peercoaches is onder andere uitgebreid met een workshop “Peercoaching van executieve

Lees meer »