21st century skills
peer to peer
Coaching
Samenwerkend leren
leerplezier
tutorleren en maatwerk

Welkom bij Tutorleren VO

Met peeronderwijs een fijnere school!

Leerlingen die uitblinken in een vak helpen de leerlingen die juist moeite hebben met de stof, of bovenbouw kids die de brugklasleerlingen begeleiden tijdens de eerste stappen op hun nieuwe school.  Peerondersteuning klinkt niet alleen fantastisch, maar dat is daadwerkelijk ook zo ! Hoe dan? Zó boekt u snel resultaat:

Passend implementatieplan
Ik help u graag met het opzetten van peeronderwijs op uw voortgezet onderwijsschool. Samen met de directie en een groep docenten zorg ik voor het complete traject: van de eerste oriëntatie, het implementatieplan tot de start van de pilot. Want na het ontwikkeltraject en het zorgen voor de randvoorwaarden kan de pilot al na 5 maanden van start gaan!

Keuze uit drie peer-rollen:

  • Peer buddy: de assistent van de brugklasmentor, maakt hen wegwijs op hun nieuwe school en vormt een extra paar ogen, oren en handen van de brugklasmentor.
  • Peer tutor: geeft één-op-één ondersteuning aan onderbouwleerlingen bij een lastig vak. Je kunt hierbij denken aan extra herhaling, huiswerkbegeleiding, leerspelletjes of voorbereiding op toetsen.
  • High Dosage Tutoring is een intensieve onderwijsinterventie (door oud-docenten/ studenten) om het sociaal-emotioneel welbevinden en het leerniveau van kinderen te verhogen. Ideaal voor een intensieve begeleiding voor bijvoorbeeld topsporters of langdurig zieken.

Nationaal programma Onderwijs

Tutorleren en HDT is door het ministerie van onderwijs ook aanbevolen en wordt vermeld als keuze B op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen

De kracht van deze peerbegeleiders is hun communicatie en belevingswereld: zij spreken dezelfde taal als de onderbouwleerlingen en kunnen daardoor meer bereiken!

De olievlek verspreidt zich
Een werkgroep van enkele docenten start dus na 5 bijeenkomsten met de pilot. Deze docenten runnen al snel zelfstandig de organisatie van tutorleren/buddy-systeem op school. Daarna volgen ook de leerlingen een cursus om met de didactische en pedagogische tools aan de slag te kunnen. En dat levert onder andere het volgende op:

Meer leerplezier

Betere sfeer

Meer autonomie

Versterking onderlinge relaties

21st Century Skills

Hogere schoolresultaten

Verbetering normen en waarden

Geert-Jan Willems, Manager Onderwijs, Van Maerlant, ‘s-Hertogenbosch: Op Van Maerlant zijn we sinds 2017-2018 gestart met tutorleren. Anne-Marie heeft ons volledige team middels een duidelijke presentatie enthousiast gekregen (en gehouden). De aftrap betekende een fijne, constructieve samenwerking, waarin Anne-Marie het implementatieproces vorm heeft gegeven. De aanpak van Anne Marij is luisterend en aansluitend bij de wensen van onze school. Praktisch, maar ook gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Tutorleren is bij ons op school een blijvertje……en voor “nazorg” is Anne-Marie altijd bereikbaar en pro actief.

Han Snijders, directeur Campus 013 Tilburg: Anne-Marie heeft een groep van docenten en leerlingen met veel enthousiasme begeleid bij het implementeren van tutorleren en het buddyproject. Een verrijking voor onze school omdat alle leerlingen die hierbij betrokken zijn, een bijdrage leveren aan beter presteren en de kwaliteit van de relaties in de school. Burgerschap in optima forma .

Patrick van der Pijl directeur Aeres vmbo & mbo Ede:  Anne- Marie begeleidt onze school bij de invoering van tutorleren. Wij doen dit omdat we op andere scholen het positieve effect van peer tot peer coaching zien. Zowel de leerling die begeleidt als de leerling die begeleiding krijgt zie je groeien. Tutorleren is geen “kunstje” dat je even inzet. Tutorleren moet passen bij de visie van school voor een succesvolle invoering. Anne- Marie begeleidt zowel onze leerlingen en studenten als de collega’s en dat resulteert in enthousiaste collega’s en nog belangrijker: onze leerlingen. 

Nieuws

Tutorleren bij RKC

De leerlingen van SG de Overlaat mochten hun tutoren training op een heel bijzondere plek volgen: in de businesszaal van RKC Waalwijk! Dat hadden de

Lees verder »