Minister Wiersma beveelt het buddysysteem aan!

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

In de “Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd” van 22 december 2022, brengt minister Wiersma het buddyproject onder de aandacht. Hij omschrijft het buddysysteem als een goede interventie. Tijdens het Nationale jeugddebat werd hij door de jongeren op de hoogte gebracht van hun bevindingen. Daarna heeft hij gesproken met een school waar met een buddysysteem werd gewerkt. De bijeenkomst en het schoolbezoek hebben duidelijk gemaakt dat een buddysysteem leerlingen echt kan helpen. Voorwaarde daarvoor is volgens hem wel dat de leerlingen hierin goed worden begeleid. Hij hoopt dat dit traject meer onder de aandacht wordt gebracht bij scholen en dat de kans daarmee groter wordt dat scholen hiermee aan de slag gaan.

Meer lezen? Kijk dan vooral bij puntje 12!

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c90dd273ecffe3ab6f2c24f417eeb03dc69ed873/1/pdf/verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-maatschappelijke-diensttijd.pdf

Nieuws

Peercoaching toen en nu

Peercoaching heeft een rijke historie in het voortgezet onderwijs. Deze onderwijsmethode heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een waardevol instrument voor zowel persoonlijke

Lees meer »

Co-training docenten peerchoaching

Co-training van coördinatoren is een belangrijke fase tijdens het implementatieproces. Het is een samenwerkingsgerichte methode waarbij coördinatoren en de trainer van Tutorleren VO samen verantwoordelijk zijn voor en elkaar ondersteunen tijdens de training van deze peercoaches.

Lees meer »
Tutoren training

Executieve functies

Leuk om te vertellen dat de tutorentraining weer vernieuwd is! De cursus voor de peercoaches is onder andere uitgebreid met een workshop “Peercoaching van executieve

Lees meer »