Minister Wiersma beveelt het buddysysteem aan!

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

In de “Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd” van 22 december 2022, brengt minister Wiersma het buddyproject onder de aandacht. Hij omschrijft het buddysysteem als een goede interventie. Tijdens het Nationale jeugddebat werd hij door de jongeren op de hoogte gebracht van hun bevindingen. Daarna heeft hij gesproken met een school waar met een buddysysteem werd gewerkt. De bijeenkomst en het schoolbezoek hebben duidelijk gemaakt dat een buddysysteem leerlingen echt kan helpen. Voorwaarde daarvoor is volgens hem wel dat de leerlingen hierin goed worden begeleid. Hij hoopt dat dit traject meer onder de aandacht wordt gebracht bij scholen en dat de kans daarmee groter wordt dat scholen hiermee aan de slag gaan.

Meer lezen? Kijk dan vooral bij puntje 12!

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c90dd273ecffe3ab6f2c24f417eeb03dc69ed873/1/pdf/verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-maatschappelijke-diensttijd.pdf

Nieuws

lerarentekort

Inspiratie voor 2023…

Een nieuw schooljaar, nieuwe inspiratie en nieuwe plannen voor goed onderwijs. Dat wens ik alle onderwijscollega’s toe! In deze tijd van individualisatie en (dreigend) lerarentekort

Lees meer »