Trainingen coaches

Coaching teamlid tot tutorcoach

Binnen 6 bijeenkomsten zijn de docenten zover: ze weten alles over tutorleren en kunnen starten met de pilot.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen “opnieuw het wiel uitvinden”…maar dan passend bij de school. Alle onderdelen hiervoor worden tijdens deze coaching aangereikt en samen wordt bekeken hoe tutorleren het best past binnen de organisatie. Zo is de duurzaamheid veel groter maar wordt er geen tijd verspild aan de gebruikelijke beginnersfoutjes. Ook kunnen diverse ándere doelen van het school ontwikkelplan hierin opgenomen worden. Twee vliegen in 1 klap dus!

Inhoud van het coachingstraject:

  • Begeleiding bij ontwerp pilot tutorleren
  • Literaire onderbouwing, aandacht voor (inter)nationaal onderzoek
  • Praktische tips: wat werkt wel en wat niet?
  • Informatieverstrekking ouders, leerlingen en collega’s
  • Opzetten van administratiesysteem
  • Hoe train je de leerlingen tot goede en zelfstandige tutoren?
  • Aanleveren van documenten

Nieuws