Sinds dit jaar worden de meeste trainingen gegeven met ondersteuning van een acteur. Deze zorgt voor een levensechte leersituatie. Door de inz

Rollenspel met acteur

et van deze professional  kunnen alle deelnemers  in een veilige setting kennismaken met mogelijke praktijksituaties tijdens hun werkzaamheden bij peerondersteuning. Deelnemers ervaren het spel met een trainingsacteur al snel als uitdagend. Een rollenspel verloopt natuurgetrouw maar bevat ook prikkelende elementen die direct vragen om actie of reactie.

Onze trainingsacteur bezit didactische kwaliteiten. Zij speelt in op de leerdoelen. Zij zorgt dat alle deelnemers kunnen oefenen in een veilig oefenklimaat. Door de directe feedback, vanuit een gespeelde rol, wordt een leerervaring concreet en direct toepasbaar in de praktijk.

Meerwaarde inzetten trainingsacteur

  •  Het maakt het oefenen realistischer
  •  Een trainingsacteur is in staat om haar handelen zo te doseren en sturen dat de cursist tijdens de spelsituatie feedback ontvangt op het effect van zijn gedrag
  •  Een trainingsacteur kan het de deelnemer gemakkelijker of moeilijker maken afhankelijk van de deelnemer zijn of haar wensen
  •  Een trainingsacteur is in staat om te reageren middels spel en na afloop, vanuit haar rol, feedback te geven wat het effect was van de gekozen aanpak