Zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs blijkt de inzet van tutoring voor een hogere mate van taalbeheersing te zorgen. Wat betreft de verbetering van taalvaardigheden valt met name op, dat de leesvaardigheden verbeterd worden door inzet van peer tutoring. Ook scoren leerlingen in het voortgezet onderwijs beter op leesvaardigheid na inzet van peer tutoring (Thurston, Cockerill & Chiang, 2021). Met name de samenwerking in kleine groepen en peer feedback dragen bij aan het verkrijgen van de betere leesvaardigheden (Schünemann et al., 2017). Ten slotte toont een literatuurstudie aan, dat door de inzet van peer mediation (waaronder peer tutoring) ook leerlingen met gedragsproblemen een betere mate van (begrijpend) lezen krijgen (Scruggs et al., 2010).

De positieve effecten zijn ook merkbaar ten aanzien van de reken- en wiskundige prestaties. Onderzoeken onder leerlingen in het primair onderwijs tonen aan, dat door peer tutoring leerlingen betere wiskundevaardigheden krijgen (Tymms et al., 2011; Greene, Tiernan & Holloway, 2018). Zo kwam aan het licht tijdens een studie onder basisschoolleerlingen dat de rekenprestaties van zo’n 70% van de leerlingen waren toegenomen na peer tutoring (Alegre et al., 2020).

Meer weten over de invloed van tutoring door medeleerlingen? Lees dan het artikel Tutoring door medeleerlingen, gepubliceerd op 31 mei 2021 bij https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/tutoring-door-medeleerlingen.