Aanbevelingen peeronderwijs

Hoe blijft peeronderwijs echt goed plakken? Want het onderbouwd en duurzaam implementeren van deze onderwijsvorm vereist een gedegen voorbereiding en goed onderhoud. Met deze aanbevelingen vergroot de school zijn kansen op succes:

Aanbeveling 1: Kom tot een onderbouwd en gedragen implementatieplan

 

  • Bepaal samen de speerpunten en leg daarbij de verbinding met de schoolvisie.

  • Werk met een coördinatorenteam met docenten.

  • Betrek tussentijds collega’s zodat er draagvlak ontstaat.

  • Betrek indien mogelijk leerlingen bij de plannen die hen aangaan.

  • Zorg voor verdieping op basis van literatuur en voorbeelden van andere scholen.

Aanbeveling 2: Faciliteer de coördinatoren

 

  • Aantal coördinatoren:  2 tot 4 docenten en of onderwijsondersteuners .

  • In het eerste jaar zijn 2 klokuren per coördinator voldoende .

  • Zorg voor professionele ontwikkeling, stimuleer bijvoorbeeld literatuuronderzoek en schoolbezoek.

  • Borg voor de komende 5 jaar een bedrag voor dit project.

Aanbeveling 3: Informeren en inspireren

 

  • Op drie niveaus moet geïnformeerd worden: het docententeam, de ouders en de leerlingen.

  • Zorg voor 3 informatieprikkels per groep.

Aanbeveling 4: Training peers

 

  • Zorg voor een gedegen training met aandacht voor pedagogische, didactische en organisatorische workshops.

  • Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van peerondersteuning in grote mate afhangt van de kwaliteit van de training.

Aanbeveling 5: Kennisvergroting

 

  • Studiedag over peer tutoring.

  • Training coördinatoren peer ondersteuning.

  • Benut kennis en expertise. Bijvoorbeeld via experts, opleidingen, conferenties en netwerken.

Aanbeveling 6: Start pilot

 

  • Een pilot loopt goed als het voor 70 % goed loopt, de overige 30 % zijn ontwikkelpunten.

  • Reflecteer en analyseer deze ontwikkelpunten en formuleer nieuwe interventies.

  • Stimuleer collega’s om kennis te delen en feedback op te halen buiten school.

  • Verhoog de kwaliteit door samen te verbeteren: verzamel input van het MT, de coördinatoren, het docententeam én de leerlingen.

Aanbeveling 7: Creëer een school waarin peer ondersteuners een zichtbare en gewaardeerde rol spelen

 

  • Creëer een schoolklimaat waarin peeronderwijs een vaste en duidelijk omkaderde rol speelt.

  • Breid de het project peeronderwijs pas uit wanneer de basis goed staat.

  • Blijf ouders, leerlingen en teamleden informeren over de voortgang en succes.